Tysk

Formål: At du tilegner dig kundskaber og færdigheder, så du kan forstå talt og skrevet tysk, og kan udtrykke dig mundtligt og skriftligt.

Undervisningen skal samtidig udvikle din bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Desuden skal den skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke din aktive medvirken. Undervisningen bidrager til, at du bevarer lysten til at beskæftige dig med sprog og kultur til fremme af din videre udvikling. Du opnår indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og styrker derved din internationale forståelse og forståelse af egen kultur.

Indhold:

Kommunikative færdigheder
Sprog og sprogbrug
Sprogtilegnelse
Kultur- og samfundsforhold
.

Undervisningen står mål med folkeskolens prøveforberedende undervisning.
Faget er prøveforberedende og i overensstemmelse med ‘Fælles mål’ og står mål med folkeskolens prøveforberedende undervisning.

Der arbejdes henimod alle elever afslutter skoleåret med Folkeskolens 9. klasseprøve (FP9) eller Folkeskolens 10. klasseprøve (FP10).

Timetal: Der gives 2 lektioner af 45-60 minutter i alle normaluger. Endvidere gives 3-4 arrangementaftener til fremvisning af tyske dokumentar- eller spillefilm.