Idræt

Formål: At du gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner dig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling.

Du får mulighed for at opleve glæde ved, og lyst til, at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund, du er en del af. Undervisningen skal give dig forudsætninger for at tage ansvar for dig selv og indgå i et forpligtende fællesskab, både i undervisningen og i din private omgang med andre på skolen.

Fairplay er et nøgleord og der bliver lagt vægt på at alle kan deltage, uanset niveau.

Indhold: Eleverne vil gennem idræt udvikle faglige såvel som organisatoriske og praktiske kompetencer, som vil have mulighed for at komme i spil gennem de forskellige aktiviteter, spil og lege.
Undervisningen vil omfatte forskellige former for aktiviteter, der kombinerer sport med områdets geografi, således eleverne gives naturoplevelser gennem aktiviteter som f.eks. orienteringsløb, cykling, kajakroning mv. Ydermere vil vi beskæftige os med slagboldspil, boldspil, ultimate, gamle lege og dans, som giver eleverne muligheder for at anvende og vurdere teknik og regler inden for bl.a. disse idrætter.

Faget er prøveforberedende og i overensstemmelse med ‘Nye fælles mål’ og står mål med folkeskolens prøveforberedende undervisning.

Timetal: Der gives gennemsnitlig 2 lektioner af 60 minutter i alle normaluger. Her udover gives faget 2 hele fagdage a’ 7,5 timer i løbet af året. Faget vil indgå i faget ”værkstedsfag”, hvor den teoretiske undervisning kædes sammen med hverdagen.