Skolekreds

Skolens bagland udgøres af skolekredsen. Skolekredsen består af personer med interesse for skolen og dens virke. Nogen har speciel interesse i målgruppen, nogle er lokale borgere, for hvem skolen og dens tilbud er af stor betydning for lokalsamfundet. Alle med interesse i vores arbejde kan søge om optagelse i skolekredsen. Et medlemskab koster 100 kr. pr. år, og giver adgang til – og stemmeret ved generalforsamlingen. Herudover bliver du indbudt til forskellige arrangementer på skolen, som foredrag, koncerter og arbejdsdage.

Medlemskab af skolekredsen på Hedens Efterskole kan indbetales til konto 8401 0005 400 892

Vedtægter for Skolekredsen, Referat fra konstituering af bestyrelsen.

Bestyrelse for Skolekredsen for Hedens Efterskole
Formand: Vagn Guldhammer
Næstformand: Susanne Lauritsen
Sekretær: Julie Olesen
Kasserer: Gert Nygård
Medlem: Leif Pallisgård
Suppleant: Karen Filbert