Skolekreds

Skolens bagland udgøres af skolekredsen. Skolekredsen består af personer med interesse for skolen og dens virke. Nogen har speciel interesse i målgruppen, nogle er lokale borgere, for hvem skolen og dens tilbud er af stor betydning for lokalsamfundet. Alle med interesse i vores arbejde kan søge om optagelse i skolekredsen. Et medlemskab koster 100 kr. pr. år, og giver adgang til – og stemmeret ved generalforsamlingen. Herudover bliver du indbudt til forskellige arrangementer på skolen, som foredrag, koncerter og arbejdsdage.

Medlemskab af skolekredsen på Hedens Efterskole kan indbetales til Merkur Andelskasse på konto: 8401 4287340.

Bestyrelse for Skolekredsen for Hedens Efterskole
Karl Fihl, Formand
Vagn Guldhammer, Kasserer
Gitte Vinther
Julie Munk.