Praktisk arbejde

Køkkentjans
Alle er på skift i køkkenet 3 og 3 en uge ad gangen. I ugen op til køkkentjansen mødes man med kokken og en matematiklærer og laver madplan for ugen. Hver uge gives et beløb til indkøb af mad. Det er så op til køkkenholdet at lave en madplan, der både økonomisk og ernæringsmæssigt holder sig inden for de givne rammer. Kok og lærer støtter og vejleder. Budgettet laves i regneark, og er en del af matematikundervisningen.
I køkkenet deltager du i planlægning af dagens opgaver, samt selve forberedelsen af måltiderne, og opvask og rengøring af køkkenet efter kokkens vejledning.
Du lærer økonomi, råvarekendskab, hjemkundskab, ansvar for fællesskabet og demokrati under ansvar.

Huselev
Alle elever er på skift huselever 2 og 2 en uge ad gangen. Huseleverne rengør opholdsstue, hall, vindfang, toiletter, spisesal, gangen og gymnastiksalen sammen med en voksen, så hovedbygningen altid fremstår rengjort og ryddelig.
Du lærer at gøre – og holde rent, lærer om rengøringsprocesser, lærer om kemi og knofedt og lærer at tage ansvar for fællesskabets velbefindende.
Huseleverne deltager i den almindelige undervisning efter middagen.

Dyre-og havepasser
Alle elever er på skift dyre- og havepassere 2 og 2 en uge ad gangen sammen med pedellen. Du fodrer og rengør hos dyrene, vander og luger i haven og drivhuset, samler æg og grøntsager til køkkenholdet.
Du lærer om dyr og planter, om andres behov for deres omsorg, ansvar for fællesskabet og om naturens gang.
Dyre- og havepassere deltager i den almindelige undervisning efter 10-pausen hver dag.