Bagland og bestyrelse

Initiativet bag Hedens Efterskole
Vi er en gruppe initiativtagere med rod i efterskoleverdenen og de frie skoler. Flere af os arbejder eller har arbejdet på efterskoler, hvorfra vi har erfaring med unge der har brug for en støttende hånd i ryggen. Flere har erfaringer med anbragte unge eller unge indenfor specialområdet. Vi har alle erfaring med helt almindelige unge mennesker, og de fleste af os har undervisningserfaring. Herudover har vi folk med erfaring i ledelse og økonomistyring i gruppen. Fælles for os alle er, at vi brænder for arbejdet med unge.

Vi har gennem de senere år konstateret et stadigt sigende behov for efterskolepladser i et hensyntagende miljø. Vi har set, hvordan sårbare unge kan løfte hinanden i flok, når rammerne er lagt rigtigt. Vi har ligeledes erfaret, at det kan være voldsomt for et ungt menneske med lavt selvværd og angst for fremtiden, at se sig selv i samspil med meget ressourcestærke unge. I disse SO-ME-tider bliver de unge konstant konfronteret med krav. Krav om at være smuk, dygtig, sjov, aktiv, osv. Nogle evner at tage kampen op, men mange føler sig hægtet af, når de ikke kan leve op til omverdenens krav. Sammen med andre unge i samme situation og med støttende voksne, kan den unge se sig selv i et andet billede.

På Hedens Efterskole er rammerne lagt, så der er plads til at være angst, genert, skrøbelig og have behov for ekstra tryghed, omsorg og struktur. Vi vil møde de unge med struktur og forudsigelighed, omsorg og anerkendelse, samtidig med at vi tager dem i hånden og guider dem mod voksenlivet, uddannelse og et aktivt liv som ligeværdig borger i samfundet.

I løbet af foråret ansættes ledelse og øvrigt personale. Indtil da står medlemmer af bestyrelsen for kommunikation.

Bestyrelse
Bestyrelsen står for den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens økonomi.

Bestyrelsens opgaver:

  • At forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen.
  • At være ansvarlig overfor undervisningsministeriet, herunder for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.
  • At fastsætte elevbetalingen.
  • At godkende en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus.
  • At være ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status.