Hvem er vi

Initiativet bag Hedens Efterskole

Vi er en gruppe initiativtagere med rod i efterskoleverdenen og de frie skoler. Flere af os arbejder eller har arbejdet på efterskoler, hvorfra vi har erfaring med unge der har brug for en støttende hånd i ryggen. Flere har erfaringer med anbragte unge eller unge indenfor specialområdet. Vi har alle erfaring med helt almindelige unge mennesker, og de fleste af os har undervisningserfaring. Herudover har vi folk med erfaring i ledelse, kommunikation og økonomistyring i gruppen. Fælles for os alle er, at vi brænder for arbejdet med unge.

Vi har gennem de senere år konstateret et stadigt sigende behov for efterskolepladser i et hensyntagende miljø. Vi har set, hvordan sårbare unge kan løfte hinanden i flok, når rammerne er lagt rigtigt. Vi har ligeledes erfaret, at det kan være voldsomt for et ungt menneske med lavt selvværd og angst for fremtiden, at se sig selv i samspil med meget ressourcestærke unge. I disse SO-ME-tider bliver de unge konstant konfronteret med krav. Krav om at være smuk, dygtig, sjov, aktiv, osv. Nogle evner at tage kampen op, men mange føler sig hægtet af, når de ikke kan leve op til omverdenens krav. Sammen med andre unge i samme situation og med støttende voksne, kan den unge se sig selv i et andet billede.

Vedtægter Hedens Efterskole

Ledelse Hedens Efterskole

Forstander Lise Munk (f. 1961) har mange års erfaring som selvstændig erhvervsdrivende og i lederstillinger i det private erhvervsliv. Hun har undervist i både friskole, folkeskole og, ikke mindst, 7 år på efterskole, og har erfaring med sårbare børn og unge. Lise er desuden en eminent talknuser.

Viceforstander Tina Kjærgaard Andersen (f. 1968) har 27 års erfaring indenfor specialområdet, herunder 10 år som lærer på et videncenter indenfor autismeområdet. Tina har stor erfaring i relationsarbejde og kommunikation med forældre, sagsbehandlere, psykologer mm.

Pædagogisk leder Sanne Klostergaard Sørensen (f. 1986) har flere års erfaring med undervisning i folke-, fri- og efterskoler. Derudover har Sanne stor pædagogisk erfaring med unge med sociale- og kognitive- udviklings- og tilknytningsforstyrrelser. Senest har Sanne arbejdet på et bosted for børn og unge med autismespektrumsforstyrelser, ADHD, kognitive vanskeligheder og andre udfordringer.

Skolens ledende medarbejdere dækker også undervisning og andet pædagogisk arbejde.

Bestyrelsen for Hedens Efterskole

Bestyrelsen står for den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens økonomi. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i september 2020.

Bestyrelsens opgaver:

  • At forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen.
  • At være ansvarlig overfor undervisningsministeriet, herunder for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.
  • At fastsætte elevbetalingen.
  • At godkende en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus.
  • At være ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status.