Hvem er vi

Initiativet bag Hedens Efterskole

Vi er en gruppe initiativtagere med rod i efterskoleverdenen og de frie skoler. Flere af os arbejder eller har arbejdet på efterskoler, hvorfra vi har erfaring med unge der har brug for en støttende hånd i ryggen. Flere har erfaringer med anbragte unge eller unge indenfor specialområdet. Vi har alle erfaring med helt almindelige unge mennesker, og de fleste af os har undervisningserfaring. Herudover har vi folk med erfaring i ledelse, kommunikation og økonomistyring i gruppen. Fælles for os alle er, at vi brænder for arbejdet med unge.

Vi har gennem de senere år konstateret et stadigt stigende behov for efterskolepladser i et hensyntagende miljø. Vi har set, hvordan sårbare unge kan løfte hinanden i flok, når rammerne er lagt rigtigt. Vi har ligeledes erfaret, at det kan være voldsomt for et ungt menneske med lavt selvværd og angst for fremtiden, at se sig selv i samspil med meget ressourcestærke unge. I disse SO-ME-tider bliver de unge konstant konfronteret med krav. Krav om at være smuk, dygtig, sjov, aktiv, osv. Nogle evner at tage kampen op, men mange føler sig hægtet af, når de ikke kan leve op til omverdenens krav. Sammen med andre unge i samme situation og med støttende voksne, kan den unge se sig selv i et andet billede.

Vedtægter Hedens Efterskole

Ledelse Hedens Efterskole

Forstander Finn Mester. Finn er 57 år, gift og far til 3 drenge. Han er uddannet lærer og efterfølgende leder på en friskole. Siden har han været forstander på to forskellige efterskoler, senest på Aalborg Efterskole, som han var med til at starte. Han har i alt 14 års erfaring i efterskoleverdenen. Derudover er Finn uddannet officer i Beredskabskorpset, efter eget udsagn, skiftede Finn til stillinger med meget større mening: at undervise Danmarks kommende guld!

Viceforstander Tina Kjærgaard Andersen (f. 1968) har 27 års erfaring indenfor specialområdet, herunder 10 år som lærer på et videncenter indenfor autismeområdet. Tina har stor erfaring i relationsarbejde og kommunikation med forældre, sagsbehandlere, psykologer mm.

Pædagogisk leder Sanne Klostergaard Sørensen (f. 1986) har flere års erfaring med undervisning i folke-, fri- og efterskoler. Derudover har Sanne stor pædagogisk erfaring med unge med sociale- og kognitive- udviklings- og tilknytningsforstyrrelser. Senest har Sanne arbejdet på et bosted for børn og unge med autismespektrumsforstyrelser, ADHD, kognitive vanskeligheder og andre udfordringer.

Skolens ledende medarbejdere dækker også undervisning og andet pædagogisk arbejde.

Bestyrelse for Hedens Efterskole

Bestyrelsen står for den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens økonomi.

Formand David Straadt (Fårbæk, Karup J.)
Ingrid Kristiansen (Kjellerup)
Johnny Vestergaard (Viborg)
Leif Balle (Fårbæk, Karup J.)
John Milther (Sdr. Resen)
Bente J. Albrechtsen (Lunderskov)
Vibe A. Jelsbak (Hørning)

Bestyrelsens opgaver:

  • At forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen.
  • At være ansvarlig overfor undervisningsministeriet, herunder for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.
  • At fastsætte elevbetalingen.
  • At godkende en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus.
  • At være ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status.