Hvem er vi

Initiativet bag Hedens Efterskole

Vi er en gruppe initiativtagere med rod i efterskoleverdenen og de frie skoler. Flere af os arbejder eller har arbejdet på efterskoler, hvorfra vi har erfaring med unge der har brug for en støttende hånd i ryggen. Flere har erfaringer med anbragte unge eller unge indenfor specialområdet. Vi har alle erfaring med helt almindelige unge mennesker, og de fleste af os har undervisningserfaring. Herudover har vi folk med erfaring i ledelse, kommunikation og økonomistyring i gruppen. Fælles for os alle er, at vi brænder for arbejdet med unge.

Vedtægter Hedens Efterskole

Ledelse Hedens Efterskole

Forstander: Henrik Dalsgaard

Viceforstander: Alice Buchhave Nørlem

Bestyrelse for Hedens Efterskole

Bestyrelsen står for den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens økonomi.

Formand David Straadt (Fårbæk, Karup J)
Næstformand Leif Balle (Fårbæk, Karup J)
Anders Heegaard (Sdr. Resen, Karup J)
Carsten Bach Sørensen (Sparkær, Viborg)
John Milther Miltersen (Sdr. Resen, Karup J)
Majbrit Kjer Lund Jensen (Høstrup, Haderup)
Finn Eilenberger (Sdr. Resen, Karup J)

Suppleant:
Laila Meincke (Haderup)
Anna Marie Brask (Egelund)

Bestyrelsens opgaver:

  • At forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen.
  • At være ansvarlig overfor undervisningsministeriet, herunder for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.
  • At fastsætte elevbetalingen.
  • At godkende en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus.
  • At være ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status.