Fællesmøder

Fællesmøderne er skolens demokratiske råd. Elevrådet styrer slagets gang, og viderebringer forslag til lærermødet. 3 gange om året er der valg til elevrådet. Det giver dig en forståelse for de demokratiske processer og giver et antal elever mulighed for at få ansvar for demokratiets opretholdelse. Der er deltagende lærere uden stemmeret, som hjælper med at facilitere mødet.

På fællesmøderne vil der være mulighed for at vende stort og småt fra hverdagen, og give dig medbestemmelse og ansvar for egen skolegang- og liv. Fællesmøderne er også en måde hvor teori fra kulturfag kobles sammen med praksis.

Fællesmøderne er obligatoriske og der er afsat 60 minutter hver 14. dag. Fællesmøderne supplerer og suppleres af Kulturfag og fællessamlinger.