Engelsk

Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at du tilegner dig kundskaber og færdigheder, så du kan forstå talt og skrevet engelsk, og kan udtrykke dig mundtligt og skriftligt. 
Undervisningen udvikler din bevidsthed om engelsk sprog, sprogbrug og sprogtilegnelse. 

Undervisningen bidrager til, at du bevarer lysten til at beskæftige dig med sprog og kultur til fremme af din videre udvikling.

Du får indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og får styrket din internationale forståelse og forståelse af egen kultur.

Indhold: Faget er prøveforberedende og i overensstemmelse med ‘Fælles mål’ og står mål med folkeskolens prøveforberedende undervisning. Der arbejdes hen imod at alle elever afslutter skoleåret med Folkeskolens 9. klasseprøve (FP9) eller Folkeskolens 10. klasseprøve (FP10).

Timetal: I gennemsnit 3 lektioner á 60 min ugentligt i normaluger.

Faget er obligatorisk for alle elever.

Faget indgår i faget ”værkstedsfag”, hvor den teoretiske undervisning kædes sammen med hverdagen. Endvidere gives 4-5 arrangementsaftener til fremvisning af engelsksprogede dokumentar- eller spillefilm.