Profil og værdigrundlag

Hedens Efterskole er en almendannende efterskole. Vi er fri af religiøse interesser og andre organisationer. Vi henvender os til alle unge i aldersgruppen 14-17 år. Det særlige ved Hedens Efterskole er et hensyntagende miljø, hvor også sårbare unge kan trives. Ud over de almindelige 8., 9. og 10. klassefag, tilbyder vi også undervisning i specialklasser for elever med faglige udfordringer. Ligesom der er mulighed for at give ekstra faglige udfordringer til de bogligt stærke elever.

Udover vores undervisere har vi tilknyttet fast pædagogisk personale med indsigt og erfaring i unge, der har brug for et hensyntagende miljø.

Vi tilbyder linjer indenfor e-sport, Sport & Adventure og Design. I skoleåret 2021-22 tilbyder vi også linjefaget Storytelling.

Det pædagogiske afsæt
Skolens værdigrundlag er Grundtvig-Koldsk, hvor det forpligtende fællesskab er omdrejningspunktet. Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem det teoretiske og praktisk-musiske og den levende fortælling, debatten i frirummet og glæden ved sang og musik. Det er i dette spændingsfelt, eleverne glemmer sig selv, oplever livsglæde og derved bliver bedre til at mestre eget liv, knytte og opretholde sociale relationer og netværk.

Benævnelsen Grundtvig-Koldsk har eksisteret i over 100 år, og stammer fra Nikolai Frederik Severin Grundtvig og Christen Kold. De har hver deres rolle og betydning i traditionen. Lidt forenklet kan man sige, at Grundtvig har tænkt tankerne og Kold har gennemført dem i praksis. LYS OG LIV var Grundtvigs pædagogiske grundbegreber: LYS som oplysning, almen oplysning, folkelig oplysning og livsoplysning. LIV som borgerliv, folkeliv, menneskelivet, åndsliv og oplivelse.FØRST OPLIVE SÅ OPLYSE, var Kolds ideologi. Han mente, at vi lærer bedst når vi kan se en mening med at lære. Fordi det vigtige er at gøre det, du tror på – ikke at læse dig til det.

Værdigrundlag
På Hedens Efterskole vil vi styrke vores elevers faglige og demokratiske kompetencer. Vi udfordrer eleverne i forhold til læring, udvikling og dannelse i fællesskabet. Og vi støtter dem i at turde vælge forskellige veje i livet, og ikke kun ud fra hvad der forventes af dem.

Vi ønsker at danne kritiske og saglige elever, der i et større samfundsperspektiv har mod til at udtrykke deres drømme og forventninger til livet.