Byg og Gro

I skoleåret 21-22 har der ikke været kræfter eller behov for dette fag. Det påtænkes dog i skoleåret 22-23.

Er du fritaget fra dele af pensum, deltager du i faget Byg og Gro hvor vi arbejder med praktiske projekter. Du er med til at passe vores dyr, ordne køkkenhave og udearealer og bygge, renovere og indrette efterskolens bygninger.

Udover fysisk aktivitet giver det dig en god forståelse for håndværk og dyre- og planteliv, som du kan relatere til undervisningen i de klassiske boglige fag. Det kan fx være at omsætte den tegning vi har lavet i matematiktimen til en fysisk model, eller få en snak om miljø og bæredygtighed under arbejdet i køkkenhaven som du kan dele med kammeraterne i natur- eller kulturfag.

På Byg og Gro får du rig mulighed for at byde ind med ideer til forbedringer og nye tiltag på Hedens Efterskole, som kan gøre hverdagen endnu bedre for dine kammerater og dig selv.