Naturfag

Formål: At sikre dig mulighed for at opnå viden om naturvidenskabernes beskrivelse af naturen og om samspillet mellem natur, menneske og teknik, herunder en naturlig glæde og nysgerrighed for at arbejde med naturvidenskabelige problemstillinger.

Formålet for Naturfag afspejler fagenes særkarakter, som en syntese af de traditionelle naturfag: fysik/kemi, biologi og geografi. Undervisningen giver mulighed for at stimulere og udvikle din naturlige interesse og nysgerrighed, og dermed evnen til at undres over naturfaglige sammenhænge i deres hverdag.

Undervisningen tager i videst mulig omfang udgangspunkt i reelle naturfaglige problemstillinger, og vil bl.a. arbejde henimod, at du får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til en bæredygtig udvikling og menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt.

Faget er obligatorisk for 8. og 9. klasse og tilbydes 10. klasse.

Faget er prøveforberedende og i overensstemmelse med ‘Fælles mål’ og står mål med folkeskolens prøveforberedende undervisning.

Timetal: Der gives gennemsnitlig 4 lektioner af 45-60 minutter i alle normaluger. Her udover gives faget 3 hele fagdage a’ 7,5 timer i løbet af året.

Faget vil indgå i faget ”værkstedsfag”, hvor den teoretiske undervisning kædes sammen med hverdagen.