Matematik

Formål: Undervisningen tilrettelægges så du får tilgodeset dine behov for faglig udfordring og udnytter dine forudsætninger bedst muligt.

Indhold:
 Der undervises i de centrale kundskabs- og færdighedsområder, som bl.a. er:

Tal og algebra
Geometri 

Statistik og sandsynlighed
Økonomi
Matematik i anvendelse
Kommunikation og problemløsning
Hjælpemiddelkompetence

Faget er prøveforberedende og i overensstemmelse med ‘Fælles mål’ og står mål med folkeskolens prøveforberedende undervisning. 
Der arbejdes hen imod at alle elever afslutter skoleåret med Folkeskolens 9. eller 10. klasseprøve (FP9 og FP10).


Faget er obligatorisk for alle elever.

Timetal: Der gives gennemsnitlig 3 lektioner af 45-60 minutter i alle normaluger. Her udover gives faget 3 hele fagdage a’ 7,5 timer i løbet af året.

Faget vil indgå i faget ”værkstedsfag”, hvor den teoretiske undervisning kædes sammen med hverdagen.