Anderledes uger

Introuge
I introugen skal vi lære hinanden og skolens lokalområde at kende. Ugen byder på prøver i de forskellige fag, så du fra start placeres i de rette klasser og får den bedst mulige start på dit ophold – både socialt og fagligt. Der vil være lege, samarbejdsøvelser, sang og musik om bålet, madlavning, hygge, opgaver i lokalområdet mv.

OSO og Brobygning
OSO-opgaven er individuel tager afsæt i dine fremtidsplaner. Det giver dig en forståelse for hvad det kræver af dig, dine uddannelsesvalg, faglige- og praktiske formåen etc.
Den obligatoriske selvvalgte opgave laves af alle elever. For dig der er 10. klasses elev er den obligatorisk, og laves med baggrund i brobygningsforløbet.
For dig i 8. og 9. klasse kan du forberede dig på arbejdsmetoderne, og få et relevant indblik i dine ønsker og muligheder. Det udvider dine karrierehorisonter, og giver dig en forståelse af egne muligheder.
Fremlæggelserne vil også gælde 8. og 9. klasses eleverne, da det skal ses som en øvelse.

Familiegruppetur
I november tager vi på tur til et badeland hvor vi indkvarterer familiegrupper i seperater feriehuse. Her laver man selv mad i gruppene, lærer hinanden bedre at kende og lærer noget om sig selv (Personlighedstest mm.)
Selvfølgelig bruger vi også tid i badelandet.

Projektuge
Her arbejder vi projektorienteret med et valgt, relevant emne og fag. Projektugen giver forståelse af det valgte emne, fornemmelse for tidsplanlægning – og mål, selvstændigt arbejde, samarbejde, at søge hjælp hos lærere og relevante udenforstående fagpersoner (det kan fx være den lokale landmand). I projektugen kan der modtages vejledning og hjælp til videnssøgning.
Projektugen afsluttes med en fremlæggelse, hvor du lærer at tale efter en dagsorden, at fremlægge i andres nærvær, være prøveforberedende, at modtage og svare på spørgsmål om emnet, give dine lyttende kammerater en større forståelse for dit emne.

Forestillingsuge
Hvert år laver vi en Forestilling, som skrives af jer der bor her, med støtte og vejledning fra lærere og pædagoger.
At lave en forestilling er hårdt arbejde, og alle skal være indstillet på at yde deres bedste. Samarbejde er altafgørende. Men vi støtter og opmuntrer hinanden, og du får mulighed for at afprøve og udvide dine grænser - måske du har skjulte talenter, du ikke kendte til.
At lave en forstilling understøtter også dine evner til formidling af tekster/sange/manuskript. Gode erfaringer du kan bruge til eksamener og fremlæggelser. Vi ser musicalen som tværfagligt arbejde i dansk, engelsk, musik, projekt, drama, kunst og kultur.

Udlandstur
Vores udlandsture er et supplement til undervisningen i sprog- og kulturfag.
Her får du det optimale ud af vores faglige og kulturelle undervisning. Turen kan fx gå til Bruxelles, hvor en rundvisning på EU's hovedsæde er omdrejningspunkt for resten af turen. Eller vi dykker ned i 2. Verdenskrigs uhyggeligheder i Berlin.
Du opnår en dybere forståelse af kultur, historie og sprog det pågældende land består af - opnår større forståelse af dit eget og andres liv og muligheder.
Vi er opmærksomme på, at ikke alle elever har mod på at deltage på disse ture. I disse tilfælde, vil der være undervisning på Hedens Efterskole, som skal give eleverne samme faglige viden, som de der er taget på tur.

Outrouge
Vi afslutter året på en hyggelig og rar måde. Får sagt ordentligt farvel og tak.
I Outrougen ser vi tilbage på året der gik. Hvad var godt, eller skidt? Hvad kan vi gøre bedre? Her er plads til konstruktiv kritik, til videre efterrationalisering for os og dig. Det gælder både for dig der skal være her et år mere, og dig der skal videre ...
Outrougen byder også på hovedrengøring af hele skolen, for naturligvis rydder vi op efter os selv.