Gensidige forventninger

På Hedens Efterskole lever vi mange side om side, og vi har et fælles ansvar for, at alle trives og føler sig hjemme. Vi viser hensyn til andre, og du skal arbejde på at opbygge et positivt samvær på skolen. Vi forventer du deltager i undervisningen, fællesarrangementer og hovedmåltider, og at du deltager aktivt i timerne.

Loven forbyder rygning på skolens grund. Det er ikke tilladt at nyde, medbringe eller opbevare alkohol og euforiserende stoffer, ligesom du ikke må møde påvirket på skolen. Forbuddet mod euforiserende stoffer gælder også i din fritid, så længe du er indskrevet på skolen.