Værkstedsfag

I Værkstedsfagene kobler vi teori med praksis. Hver uge har vi 2 timer med en række værksteder. Undervisningen i værkstedsfagene er en del af årets pensum, så du vil i gennem året besøge alle værksteder, og deltage i alle forløb. Værkstedsfagene forløber i tæt kontakt med UU-vejlederne, da det vil være en god lejlighed til at tale ønsker og muligheder for din ungdomsuddannelse. Der er afsat 2 x 60 min. pr. uge.

Køkkenværksted: Vi arbejder med biologi og kemi i madlavningen. Vi arbejder med bæredygtighed, og sammensætter kostplaner. 
Du kan ex få udleveret en engelsk opskrift, som du skal oversætte til dansk, omregne mål og vægt til danske enheder og tilberede retten til et givent antal personer.

Kropsværksted: Vi laver øvelser og måler på forbrænding, kondition, tid og meget mere. Vi sætter vores resultater i perspektiv til fysik, kemi, biologi og matematikundervisningen. Vi lærer om kropskultur i perspektiv til sociologien.

Træværksted: Vi omsætter den tegning, vi har lavet i matematiktimen, til en fysisk model. Vi lærer om de forskellige træsorters egenskaber og udbredelse, og diskuterer miljø og bæredygtighed.

Billedværksted: Vi arbejder med genrer og stilarter og forsøger os som skabende kunstnere. 
Vi lærer at bruge Det Gyldne Snit og lærer at tegne i perspektiv og i arbejdstegninger.

Voksenværksted: Vi behandler voksenlivets udfordringer med budgetter, egen bolig, ungdomsuddannelse, kærester, stemmeret og andre demokratiske rettigheder og pligter.

Musikværksted: Vi lærer musikhistorie, genrekendskab, den danske sangskat, noder og korsang.