Naturfagslærer

Vi søger en engageret og fagligt velfunderet naturfagslærer, til at blive en del af en nærværende og dynamisk hverdag på Hedens Efterskole

Vi forventer, at du kan:
• varetage undervisningen i naturfag i 8.-10. klasse
• give faglig støtte til den enkelte elev og i kontaktgrupper
• kan tage del i aften- og weekendvagter på lige fod med dine kollegaer
• kan undervise i et eller flere fag – udover naturfag.

Vi lægger vægt på, at du:
• har en nysgerrig tilgang til – og byder aktivt ind i teamsamarbejdet
• er en troværdig voksen, der kan og vil gå foran og støtte eleverne i deres personlige udvikling
• går i tæt dialog i samarbejdet med kollegaer, elever og forældre
• er en fagligt, didaktisk og relationelt velfunderet lærer
• har mod på at være del af flere årlige projekter på tværs af fag og årgange.

Næremere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til forstander Lise Munk på tlf. 23 96 71 30 eller via kontor@hedensefterskole.dk.

Tiltrædelse snarest muligt. Dog senest 1. november 2020

Ansøgning med relevante bilag sendes til ansoegning@hedensefterskole.dk. mrk. Ansøgning naturfagslærer, hurtigst muligt, og senest onsdag 23. september 2020 kl. 12.00.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.